Leerplicht en verlof

De leerplicht voor kinderen begint nog steeds na de 5e verjaardag. Vanaf die dag zijn de kinderen dus verplicht alle lesdagen te volgen. Verlof kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden verleend. Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.

Dit moet dan de enige vakantie van het schooljaar betreffen en dan voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar.

Geen redenen voor vakantieverlof zijn: Goedkopere vakantiemogelijkheden, familiebezoek in het buitenland, reeds gekochte tickets, meerdere jaren niet op vakantie geweest, ontlopen verkeersdrukte (bijv. een skivakantie), kinderen die op een andere school zitten en al vrij hebben.

Verlof voor hoogstens één dag kan worden verleend in geval van voldoen aan een wettelijke verplichtingen, bijwonen van huwelijk, jubilea  e.d. Indien u vragen hebt, neem dat even contact op met  één van de directieleden. De directie van de school is verplicht ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 

Hieronder kunt u een passend formulier downloaden om in te vullen. Deze levert u in bij de directie.