Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 8:30 t/m 14:00 uur. Vanaf  8.20 uur kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8 zelfstandig naar de klas. De les begint om 8.30 uur. Er is geen speeltijd voor aanvang van school.

De pauzetijden kunt u terugvinden in het informatieboekje Bosseschool.

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal.

Als het weer het toelaat, spelen de groepen 1 t/m 3 in een vast schema buiten.

De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles in “De Staver”. De gymlessen worden op woensdag, donderdag en vrijdag gegeven door onze vakleerkracht gym: Hanne Mayke Assen.

 

 

Onderwijs in de onderbouw

In de groepen 1 en 2 dagen we de kinderen uit om zich te ontwikkelen door spelen en ontdekken. Dit alles binnen een klimaat dat veiligheid, en voorspelbaarheid uitstraalt, omdat veiligheid een basisvoorwaarde is voor elke ontwikkeling! De klassen zijn zo ingericht dat er een rijke leeromgeving gecreëerd is met diverse hoeken waar de verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. De leerkracht begeleidt en stimuleert deze ontwikkeling door o.a. kringactiviteiten, waarbij in het bijzonder de taalontwikkeling ruime aandacht krijgt. Door met verschillende thema’s te werken, krijgt de ontwikkelingskracht en ontwikkelingsdrang die in elk kind van nature aanwezig is, ruim de gelegenheid om zich te ontplooien. 

Rondom een thema komen vaak de volgende kernactiviteiten aan bod:

  • Taalactiviteiten: o.a. kringgesprekken, interactief voorlezen en vertellen, woordenschat vergroten, gedichtjes, enz.
  • Spel: rollenspel, bewegingsspel, gezelschapsspel, vrij spel, enz.
  • Lees- en schrijfactiviteiten: lees schrijfhoek, stempelen, voorbereidende schrijfoefeningen, enz.
  • Reken- en wiskunde activiteiten: tellen, meten, hoeveelheden, bouwen, constructiemateriaal enz.
  • Creatieve activiteiten: tekenen, kleien, knutselen, liedjes/muziek, water en zand, enz.
  • Speelleermaterialen zoals puzzels, lotto’s, enz.
  • Motorische activiteiten: gymlessen, klimmen en klauteren, buiten spelen enz.
  • Kennis maken met wetenschap en techniek. 

We hebben meerdere groepen 1-2, waarin jongste, middelste en oudste kleuters zitten. De kinderen zijn zo  evenwichtig mogelijk verdeeld over de verschillende groepen. Dat biedt onderwijskundig grote voordelen. Oudste en jongste kleuters leren veel van elkaar en er is een ononderbroken ontwikkelingslijn.