De samenstelling van het team

Het schoolteam bestaat uit directie, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkracht gym en ondersteunend personeel.

Drie leerkrachten zijn tevens bouwcoördinator van de onder-,midden- en bovenbouw. De bouwcoördinator geeft leiding aan een aantal groepen: de onderbouwcoördinator aan de groepen 1-2, de middenbouwcoördinator aan de groepen 3-4-5 en de bovenbouwcoördinator aan de groepen 6-7-8. De Bosseschool heeft twee interne begeleiders die de (speciale) ondersteuning voor leerlingen coördineren. De bouwcoördinatoren, de intern begeleiders en de directeur vormen samen het managementteam (MT) van de school. Eén leerkracht voert ook R.T. taken uit. De school heeft een I.C.T.-coördinator die zich in samenwerking met directie en team bezighoudt met het onderhouden van het computernetwerk en het integreren van de I.C.T.-technologie in ons onderwijs. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een administratrice, onderwijsassistenten, een logopediste en een technisch medewerker. MAKO Cleaning Service zorgt voor een schone school.  

Elke dag werken onder begeleiding conciërges van het serviceteam de Driehoek op onze school. Het is een uniek project. De cliënten hebben een zinvolle en uitdagende dagbesteding, de school heeft er gemak van en de kinderen leren omgaan met mensen die ‘anders zijn’.