Nieuwe leerling 

In principe zijn alle leerlingen welkom. Bij aanmelding van een leerling uit een “nieuw” gezin vindt altijd een gesprek plaats tussen de ouders en de directeur, gecombineerd met een rondleiding door de school ‘in bedrijf’.

Wanneer aanmelden

Voorafgaand aan het schooljaar dat uw zoon of dochter 4 jaar wordt vinden de kennismakingsgesprekken en de aanmeldingen plaats. De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar moeten dan uiterlijk maart bij ons bekend zijn. Dit om  het overzicht te hebben over hoeveel leerlingen er het nieuwe schooljaar naar de Bosseschool komen. 

U kunt een mail sturen om een afspraak te maken. Hierin kunt u een voorkeur opgeven voor een dag. 

Als ouders kinderen aanmelden die al op een basisschool op Goeree-Overflakkee zitten en er geen verhuizing in het spel is, wordt een uitgebreide procedure doorlopen, waarbij ook de school van herkomst nauw wordt betrokken. Het aanmeldformulier wordt op verzoek toegestuurd.

Bij de groepsgrootte hanteren we de richtlijn van max. 28 leerlingen per groep.

De instroom van nieuwe kleuters 

Nieuwe kleuters kunnen voordat ze 4 jaar worden een keer komen wennen. De leerkracht komt voor een nadere kennismaking op huisbezoek. 

Als de instroom erg groot is, kan besloten worden om in de loop van het schooljaar te starten met een instroomgroep. De school kan besluiten dat kinderen die in juni/juli jarig zijn, pas geplaatst worden na de zomervakantie. Dat is vooral afhankelijk van de grootte van de groepen aan het eind van het schooljaar. Nieuwe kleuters worden alleen toegelaten als zij zindelijk zijn, tenzij er een medische reden is.