De Bosseschool, een eerste kennismaking 

De Bosseschool is gehuisvest in een modern vormgegeven, kleurrijk gebouw en staat op de grens van Middelharnis en Sommelsdijk. De school is lopend of per fiets goed bereikbaar voor vrijwel alle kinderen uit de woonkernen.  In totaal heeft de school 18 leslokalen, een multifunctioneel speellokaal  en diverse ruimtes voor leerlingenzorg, team en schoolleiding. 

De Bosseschool is in 1879 gesticht samen met een gereformeerd weeshuis uit de nalatenschap van Dirk Bos, de uiteindelijke naamgever aan de school. Vanaf 1938 is de school zonder weeshuis verder gegaan en uitgegroeid tot de open Protestants-Christelijke basisschool zoals deze nu is, een mooie school waar ieder welkom is die de positief staat t.o.v. de grondslag en uitgangspunten van de school. 

In 2001 is de school verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Juliana van Stolberglaan. In 2011 is de school uitgebreid met 6 leslokalen en diverse andere ruimtes, waaronder een mediatheek: de Bossebieb. 

De school heeft in de afgelopen 20 jaren een fikse groei doorgemaakt. Hoewel Goeree-Overflakkee behoort tot de gebieden waar een krimp van het aantal kinderen te zien is, groeit de Bosseschool qua leerlingenaantal. We zien dat veel nieuwe ouders belangstelling hebben voor de Bosseschool en daar zijn we natuurlijk blij mee. Een grote school zijn is niet ons doel, maar geeft wel aan dat onze ouders ambassadeurs zijn van de Bosseschool en positieve ervaringen met de school delen met anderen. We spannen ons in elk geval tot het uiterste in om onze kinderen goed onderwijs te geven in een prettige en veilige omgeving die uitnodigt tot leren.

De schoolvereniging en het bestuur van de Bosseschool 

Onze schoolvereniging heeft door de bestuurlijke fusie met de Protestants-Christelijke scholengroep ‘Kindwijs’ op 1 januari 2016 een nieuwe functie gekregen en heet vanaf dit moment ‘Vereniging ter bevordering van Protestants-Christelijk basisonderwijs Goeree-Overflakkee’ en bestaat uit leden die het belangrijk vinden dat CNS Zomerland te Stellendam en de Bosseschool te Middelharnis blijven bestaan met de bijzondere Christelijke identiteit die deze scholen kenmerkt. 

De grondslag is in onze statuten als volgt beschreven: ‘De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als Gods Woord, de bron van het christelijk geloof, zoals dat in essentie is samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis. De vereniging beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden door de verzoenende en leven-gevende kracht van het Evangelie van Jezus Christus’. 

De Bosseschool maakt deel uit van de “Vereniging ter bevordering van Protestants Christelijk Onderwijs Goeree-Overflakkee” en zijn open, eigentijdse, Christelijke scholen. Dat wil zeggen: iedereen die positief staat ten opzichte van de grondslag van de scholen, is welkom. De scholen zijn niet specifiek met één of enkele kerkgenootschappen verbonden. “Met de Bijbel als Gods Woord willen we kinderen de liefde van God doorgeven en voorleven en van daar uit elkaar stimuleren tot zorg en verantwoordelijkheid voor ons eigen leven, voor het welzijn van de ander, voor een samenleving waarin voor iedereen plaats is en voor de duurzaamheid van de aarde waarop wij wonen. Openheid en respect zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden”.