Kinderraad

Sinds het schooljaar 2019-2020 heeft de Bosseschool een kinderraad. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 denken en praten mee over het schoolbeleid. De kinderraad bestaat uit 8 leerlingen en kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De directeur van de school en een groepsleerkracht begeleiden de kinderraad en wonen de vergaderingen bij. 

Aan het begin van het schooljaar wordt een nieuwe kinderraad gekozen. U kunt hier het protocol van de kinderraad inzien.