Nieuwsbericht

Schoolbrengweek

Door Leny Heemskerk

Beste ouders, 

Volgende week organiseert SCHOOL op SEEF de Schoolbrengweek. 
In deze week geven we op de Bosseschool, samen met veel andere scholen en de gemeenten in heel Zuid-Holland, extra aandacht aan lopen en fietsen van en naar school en daarmee aan veilig en gezond verkeersgedrag!
 
Pakt u vaak de auto om uw kind naar school te brengen? Een begrijpelijke keuze. 
Toch willen wij u uitnodigen om uw kind zo vaak mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen, want dat heeft veel voordelen.

Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid. Dat is geen nieuws, maar er is meer. 
Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het leervermogen van kinderen stimuleert. 
Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan uw kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. 
Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname. Dat is nodig, want er komt een moment dat uw kind echt alleen op pad gaat.

Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de schoolomgeving 
en des te aantrekkelijker wordt het voor andere ouders om de auto ook eens te laten staan.
 
Volgende week besteden we hier in de klas aandacht aan en zullen we digitaal bijhouden hoe alle kinderen naar school zijn gekomen. We hopen op uw medewerking.