Contact ouders-school

Een goed contact tussen school en ouders is in het belang van de kinderen en dus erg belangrijk. Buiten de lesuren bent u welkom op school om met de groepsleerkracht te spreken. Als u een mail stuurt aan een leerkracht, realiseert u zich dan wel dat deze vaak pas gelezen wordt op de werkdagen van deze leerkracht. 

Om u op de hoogte te houden van al het nieuws uit de klas gebruiken wij onze Kindwijsapp. Deze app is te downloaden in de Appstore of Playstore van uw telefoon. 

Contactmomenten met ouders

Het is niet mogelijk om aan het begin van dit schooljaar een  informatieavond, per groep, voor ouders te organiseren. Er komt een inloop, op inschrijving,  voor ouders om aanwezig te zijn tijdens de starttaak en het begin van de dag. 

De 10 minutengesprekken met ouders en leerkracht vinden ‘s middags en ‘s avonds plaats 

  • in november vooral over welbevinden betrokkenheid van de kinderen/ oudervertelgesprek gr. 1 t/m 8
  • in februari n.a.v. het eerste rapport gr. 3 t/m 8
  • in maart voortgangsgesprek gr. 1-2
  • einde schooljaar: gesprek naar behoefte van ouders/leerkracht
  • en uiteraard wanneer nodig, na de middagpauze van de leerkracht. 

Ouderportaal 

Ouders kunnen de schoolgegevens van hun kind inzien d.m.v. het ouderportaal van ParnasSys. https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/. Om in te kunnen loggen zijn een inlognaam en wachtwoord nodig. Deze gegevens krijgt u per e-mail

  • Groep: Hier kunt u zien bij welke kinderen uw kind in de groep zit.
  • Contactgegevens: Hier staan de contactgegevens van uzelf en de school.
  • Leerlinggegevens gr 3 t/m 8: Hier kunt u de Citotoets en de cijfers van de methode toetsen van uw kind zien.

De Cito gegevens zijn zichtbaar als alle gegevens van de groepen zijn ingevuld. Soms zijn er al toetsgegevens zichtbaar en moet de leerling in de aankomende periode nog feedback van de leerkracht krijgen.

Geeft u wijzigingen door via het ouderportaal of administratie@bosseschool.nl

AVG

De school heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. Voor sommige gegevens vragen wij toestemming. U ontvangt hiervoor  een toestemmingsformulier wanneer uw kind de school voor het eerst bezoekt. U kunt altijd de toestemming tussentijds wijzigen.