Nieuwsbericht

Situatie op D.V. 8 februari 2021

Door Hans Nagtegaal

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals u uit de media begrepen zult hebben, kunnen de scholen vanaf aanstaande maandag de deuren weer openen voor de leerlingen. Vanzelfsprekend gelden er wel opnieuw stringente maatregelen om een en ander te kunnen doen.

Belangrijk is dat de besturen veel vrijheid hebben gekregen om het onderwijs opnieuw, onder de huidige omstandigheden, in te richten. Voor het openen van de scholen moeten keuzes gemaakt worden en daarbij staat de veiligheid van de leerlingen en het onderwijzend personeel op de eerste plaats.

Niet iedereen zal het met de maatregelen helemaal eens kunnen zijn, maar we proberen zo goed mogelijk en zo gebalanceerd mogelijk op de heropening te reageren. De situatie op de scholen is verschillend en dat levert op dat de regeling op de ene school net iets anders is dan op de andere school. Dit heeft te maken met de mogelijkheden die elke school heeft: groepsgrootte, grootte van het gebouw e.d. Dit betekent dat de directeuren maatwerk willen leveren en daar is altijd een duidelijke onderbouwing voor te benoemen.

De berichtgeving vanuit het ministerie en de PO-raad vindt momenteel plaats en dat kan inhouden dat u nog een aanvullend schrijven van de directeur van uw kind(-eren) krijgt om e.e.a. te verduidelijken. Hopelijk heeft u hier begrip voor. Als er vragen bij u blijven bestaan, neemt u dan contact op met de directeur van de school waar uw kind(-eren) gebruik van maken.

Wij hopen allen op een spoedige terugkeer naar het normale schoolritme.

Hartelijke groet,

J.S. (Hans) Nagtegaal
Voorzitter College van Bestuur Kindwijs PC Scholengroep